ทำไมคนจีนที่อพมาอยู่เมืองไทย จึงร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันไวมาก

ครั้งหนึ่งเมื่อแดนมังกรเกิดภัยสงคราม ก็มีชาวจีนนักสู้มากมายอพยพมาสู่แดนไทยและมันน่าสนใจไม่…

Read More

กฎหมายใหม่ ใครนอกใจ “สามารถ” ฟ้องเรียกค่าทดแทนได้

ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากัน เพราะเหตุตามมาตรา ๑…

Read More

ปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ เงินไม่พอใช้จะหมดไป วิธีทำบุญแก้ปัญหาการเงิน

วิธีทำบุญแก้ปัญหาการเงิน การเสริมบารมีการเงิน ให้ท่าน ทำบุญด้วยการถวายของ 5 สิ่งนี้ 1. บาต…

Read More