กฎหมายใหม่ ใครนอกใจ “สามารถ” ฟ้องเรียกค่าทดแทนได้

ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๓ เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากัน เพราะเหตุตามมาตรา ๑…

Read More

โครงการบ้านประชารัฐ ใครอยากมีบ้าน รีบจองด่วน

บ้านประชารัฐคืออะไร โครงการบ้านประชารัฐ คือ โครงการปล่อยสินเชื่อวงเงิน 70,000 ลบ.ของรัฐบาล…

Read More